You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

19xStudio đọc và cười :DDDDDDDDD on Tue Sep 04, 2012 7:52 pm


Members

avatarDelete 1 Cuộc Tình Ss: code 29/7
Delete 1 Cuộc Tình Ss: maj pan
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhju Quyen
BUZZ!!!
bigbang1610: ?
bigbang1610: ban mua ah
Delete 1 Cuộc Tình Ss: uk
bigbang1610: may chiec
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 1 chiec
Delete 1 Cuộc Tình Ss: code 29/7
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bix nv
Delete 1 Cuộc Tình Ss: boxn v
bigbang1610: uh
bigbang1610: ban mua dc nhiu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhju
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 1 kaj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og ban
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cu noj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ja
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de
bigbang1610: chua ban bao h
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thay nguoj tar
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ban1 kaj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 20k day
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og ban
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhju thy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj mua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhju
bigbang1610: lam gi co ai ban 20k
bigbang1610: code ay bay h hiem
Delete 1 Cuộc Tình Ss:
bigbang1610: the nay nhe
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k tjn
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cu ? de
bigbang1610: 1 cap
bigbang1610: code ay va code vip
bigbang1610: 50k
bigbang1610: ok k?
Delete 1 Cuộc Tình Ss: gd sao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thay tjn
Delete 1 Cuộc Tình Ss: moj dk
bigbang1610: biet haiquyen1610 4rum CBR chu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj soa
bigbang1610: cau dua acc to nap
bigbang1610: cho chac an
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og pjk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: PhuongBinhVN trog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: clan CBR k
bigbang1610: biet
Delete 1 Cuộc Tình Ss: a toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: day
bigbang1610: vua ban nhau vs no suot
Delete 1 Cuộc Tình Ss: a toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: day
bigbang1610: ong ten gi
Delete 1 Cuộc Tình Ss: Pink
bigbang1610: bay h t dag o wan net
bigbang1610: neu gd thi chi co code 29
bigbang1610: code vip de o file word o nha
Delete 1 Cuộc Tình Ss: la sao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og dua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj code
Delete 1 Cuộc Tình Ss: trc ak
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hay toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: la sao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bay h
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nek
bigbang1610: tat nhien la car truoc
bigbang1610: gui nick tui nap code cho
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dua og
Delete 1 Cuộc Tình Ss: njk nhe
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xog toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dok car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: le toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lua og
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chj 20k
bigbang1610: car 20 ah
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hay nhju
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bay h
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og nap
bigbang1610: k mua 1 cap ah
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj code 29/7
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj doc
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 50k cho
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og lun
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chug nao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: o nha
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lay code
Delete 1 Cuộc Tình Ss: vjp cho
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: do
bigbang1610: minh chag co gi dam bao ban k lua minh ca
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj e
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cua a Binh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: neu lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thy keu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: a Bjnh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj se
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tra laj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og code
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj zoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: a Bjnh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: luk h`
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k lua aj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ca
Delete 1 Cuộc Tình Ss: le chj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 20k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj dy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lua ban be ak
bigbang1610: minh biet sao dc ban vs thang phuongbinh do co phai la anh em that k
bigbang1610: con minh lua ban
bigbang1610: ban cu len 4rum CBR
bigbang1610: up doan nc nay len
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thoj ban
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k tjn
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thoj zy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chu toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zoj a bjnh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: mun lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: la lua lau roj
bigbang1610: khang luan va njzz deu biet nick yahoo t day
bigbang1610: ban cung k tin minh ma
bigbang1610: bay h chac chan la ok
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj noj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zy chu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: le co
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 1 code
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 29/7
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chj cho
Delete 1 Cuộc Tình Ss: len 4rum
Delete 1 Cuộc Tình Ss: no chuj
bigbang1610: chung no van lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thag lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dao kja
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhux
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhu cho
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: aj ma lam
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zy ban oj
bigbang1610: ban so minh lua ban k
bigbang1610: neu k thi doc minh 1 cai the vietnam
bigbang1610: mobi
bigbang1610: minh nap code cho ban
bigbang1610: ok
bigbang1610: k thi no spam
bigbang1610: minh bi lua nhieu roi
Delete 1 Cuộc Tình Ss: taj og
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k pjk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: gd zoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: may thag kja
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og bj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chak
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bj wa
bigbang1610: nap code cho no
bigbang1610: xong no off yahoo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: aj k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pjk
bigbang1610: biet lam sao dc
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj cug
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bj waj
bigbang1610: vs minh
bigbang1610: ban cu up len 4r CBR
bigbang1610: cau biet 4r ay chu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thoj khoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: kan 4rum
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de
bigbang1610: minh cung la 1 mem gan bo cua 4r ay
bigbang1610: con minh k biet ban la ai
bigbang1610: ai cung noi vay vs minh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k pjk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thy zo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ? PhuongBinhVN
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thag luyen
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tap
Delete 1 Cuộc Tình Ss: co faj?
Delete 1 Cuộc Tình Ss: e maj k
bigbang1610: thag phuong binh minh cung k wen no
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zj thy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ban oj
bigbang1610: thoi dc r
bigbang1610: ban gui nick day
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 1LanYeu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: love123
Delete 1 Cuộc Tình Ss: do
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau nhap
Delete 1 Cuộc Tình Ss: code 29/7 de
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj dua
bigbang1610: minh nap cho cai 29
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 50k lun
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cho cau.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj maj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: gd tjp
Delete 1 Cuộc Tình Ss: code vjp
bigbang1610: the vietnam mobi
Delete 1 Cuộc Tình Ss: oke
Delete 1 Cuộc Tình Ss: neu cau.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nap
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj zo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: koj dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: la oke
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zo de
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj nap
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj dag
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pan
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nen k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nap dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj chUa
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau.
BUZZ!!!
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj chua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj chua
bigbang1610: ok ban
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj xj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zo koj kaj
bigbang1610: out ra vao lai
Delete 1 Cuộc Tình Ss: UK
bigbang1610: moi thay
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pjk roj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj xj nhe
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thog kam
bigbang1610: uh
BUZZ!!!
bigbang1610: dau r ban hien
Delete 1 Cuộc Tình Ss: day nek
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ban hjen
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pp ban hjen
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ngu nhu dog
bigbang1610: uh
Delete 1 Cuộc Tình Ss đã đăng nhập lại. (9/4/2012 7:35 PM)

Delete 1 Cuộc Tình Ss: dua tjn
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nek og
Delete 1 Cuộc Tình Ss: noj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: n/c
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chut
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xju thoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma cau.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pjk doj pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: mat cog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj doc
Delete 1 Cuộc Tình Ss: car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: njk toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nua roj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: sao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj choj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau. pjk doj pass k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: Quyen
bigbang1610: card
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma cua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pjk doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k cho
bigbang1610: co
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chak an
Delete 1 Cuộc Tình Ss: sao luk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: h` cau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: may thag kja
Delete 1 Cuộc Tình Ss: no lua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau sao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau k doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau. dy paj`
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj ak
bigbang1610: thy co ai lua dc tui dau
bigbang1610: lua dc cai code
bigbang1610: thi tui lua dc cai nick
bigbang1610: dag nao chag the
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma njk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj co
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dau so.
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ak
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k pjk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj mat
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cog dua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xog roj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bj mat
Delete 1 Cuộc Tình Ss: acc nua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ton tjn lam
bigbang1610: ke ban
bigbang1610: ban k dua card
bigbang1610: minh doi pass
bigbang1610: rui cho thag ban nick ay
bigbang1610: duong nao chag ve trai lon
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj dua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pas
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dua car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj sao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj choj
bigbang1610: cau dua card
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj cau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj pass
Delete 1 Cuộc Tình Ss: sao toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: luyen dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: troj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: luyen ji
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cug zog nhu
bigbang1610: minh lua cau minh da k nap code truoc
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bj ap luk.
bigbang1610: con neu muon lua minh lan nua thi pp cai acc
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj xj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dj lay
Delete 1 Cuộc Tình Ss: car kaj
bigbang1610: uh
bigbang1610: VNmb nhe
Delete 1 Cuộc Tình Ss: uk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma cau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: guj kaj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: wed
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj psas
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dk k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doc car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xog toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj lun
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cho nhanh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de dy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lay ca
Delete 1 Cuộc Tình Ss: r
Delete 1 Cuộc Tình Ss: kaj
bigbang1610: tom lai co dua card k?
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dj lay
Delete 1 Cuộc Tình Ss: kaj
bigbang1610: k dua thi pp nhe
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dj lay
Delete 1 Cuộc Tình Ss: kaj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: og noj oj
bigbang1610: tui nap dc card rui nc tiep
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lay kaj
bigbang1610: uh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj xj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nhe
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ban hjen
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ec
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau. doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pass njk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj roj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj uot
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ra zo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: laj k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: uk`
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau. choj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zy dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lam
Delete 1 Cuộc Tình Ss: baj dat
Delete 1 Cuộc Tình Ss: xl`
Delete 1 Cuộc Tình Ss: keu dok
Delete 1 Cuộc Tình Ss: car
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tuj maj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cug jog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hjk. nhau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lam haj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau mua
Delete 1 Cuộc Tình Ss: car xog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj
bigbang1610: bay h ban dinh the nao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dm
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj zo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: acc co
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dk dau
bigbang1610: an noi co van hoa teo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj uot
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zoo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: laj thu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: koj dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: laj k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: 1LanYeu
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dug k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pass
bigbang1610: tui chua doi pass dau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: love123
Delete 1 Cuộc Tình Ss: sao toj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: zo k dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ha
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hoj naj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cho og
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj la
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ji
bigbang1610: 1lanyeu
bigbang1610: pass love123
Delete 1 Cuộc Tình Ss: co thag
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nao doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: toj zo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k dk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma
Delete 1 Cuộc Tình Ss: co kaj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: njk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cug deo
Delete 1 Cuộc Tình Ss: pjk thag
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nao doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: vl`
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cau. doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: sjen
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lun
Delete 1 Cuộc Tình Ss: chu k
Delete 1 Cuộc Tình Ss: aj doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hek'
bigbang1610: thong bao
bigbang1610: ban da mat nick
Delete 1 Cuộc Tình Ss: clan CBR
Delete 1 Cuộc Tình Ss: djem qa
bigbang1610: pp pan hien
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau ?
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau hju
Delete 1 Cuộc Tình Ss: may tahg
Delete 1 Cuộc Tình Ss: trog
Delete 1 Cuộc Tình Ss: clan maj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: roj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau chj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tjn a Bjnh
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tu nay
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau deo
bigbang1610: ban da mat nick
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tjn aj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: hek
bigbang1610: pp pan hien
Delete 1 Cuộc Tình Ss: qa djem
bigbang1610: may dung nghi may lua dc tao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau cug
Delete 1 Cuộc Tình Ss: deo them
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lua maj
bigbang1610: may phai biet may la ai
Delete 1 Cuộc Tình Ss: taj maj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lua tau
bigbang1610: va tao la ai
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nen bay
Delete 1 Cuộc Tình Ss: h faj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de 50k
bigbang1610: may doi pass roi
Delete 1 Cuộc Tình Ss: deo pjk
Delete 1 Cuộc Tình Ss: lam ji
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma noj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: bunz` zy
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ak
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dm
Delete 1 Cuộc Tình Ss: maj doj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thj noj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: me de
Delete 1 Cuộc Tình Ss: thong bao
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau mat acc
bigbang1610: tao do may vao dc cai pass may vua doi
Delete 1 Cuộc Tình Ss: ma tau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: doj ak
bigbang1610: tao do may vao dc cai pass may vua doi
bigbang1610:
Delete 1 Cuộc Tình Ss: cug bt`
bigbang1610: dinh choi tao ah
Delete 1 Cuộc Tình Ss: de tau
Delete 1 Cuộc Tình Ss: mua nguoj
Delete 1 Cuộc Tình Ss: khc
Delete 1 Cuộc Tình Ss: khac
Delete 1 Cuộc Tình Ss: k bao h`
Delete 1 Cuộc Tình Ss: tau zam
Delete 1 Cuộc Tình Ss: dua acc
bigbang1610: pp may
Delete 1 Cuộc Tình Ss đang trả lời...
Delete 1 Cuộc Tình Ss: nguoj ta
[b]kết quả cuối cùng thằng ku bị hoàng anh đổi pass cả nick sa cả nick asiapassport
hài hết chỗ nóiĐược sửa bởi haiquyen1610 ngày Tue Sep 04, 2012 8:10 pm; sửa lần 1.

29xStudio đọc và cười :DDDDDDDDD on Tue Sep 04, 2012 7:55 pm


Members

avatar


thằng này nó tự nhận là em của phuongbinhVN clan CBR
nó nghĩ nó lừa được mình cái code
nhưng nó k biết mình lại được cái acc
Very Happy
ôi cuộc đời. đây là bài học cho mấy thằng lừa đảo
thằng nào là thang delete1cuoctinh vào nhận hàng.
cao thủ lại gặp cao thủ Very Happy

39xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Tue Sep 04, 2012 8:41 pm

có mỗi chuyện này cũng lập topic haiz[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

49xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Tue Sep 04, 2012 9:23 pm


Moderators

avatar


Thằng LuyệnTap này mới 16 tuổi, ăn nói mất dạy thôi rồi. Hôm bữa ko biết ai cho nó vào clan, cứ luôn miệng nói là em của PhuongBinh, nó làm như có ông PhuongBinh la to lắm ấy.Đi war thì ngu, bị Sil nó nói thì chửi lại thằng Sil.Spam trên kênh Clan, bất lực luôn.Nói chung nó là 1 cái thằng trẻ trâu mất dạy, lấy acc của nó cũng đc thôi wrw wrwNick Forum : CBR_Maxx
Nick SA SEA: VnMaxx
Clan : CHU_BE_RONG
Weapon : Tay trái giày, tay phải dép [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]


[You must be registered and logged in to see this image.]

59xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Tue Sep 04, 2012 9:59 pm


Members

avatar


[You must be registered and logged in to see this link.]
Nam Ngáo Ộp đã viết:có mỗi chuyện này cũng lập topic haiz
đây là để cảnh cáo nhưng thằng ngu
lừa ai k lừa đi lừa aTổ Tiên Phúc Đức Sinh Ra Rượu
Con Cháu Thảo Hiền mặc Sức Say

............../'' ) Chỉ
...........,/¯../ Tay
........../..../ Lên
......../..../ Trời
.../´¯/'...'/´¯¯`) Hận
./'/.../..../.. ../¨¯ Ðời
('(...´...´.. ¯~/'...') Vô
...hoàng anh.../ Ðối
..''........... _.•´
.................(


[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

[url=http://www.upanh.com/hinh0294_upanh/v/6rlf4v2yaik.htm][img][You must be registered and logged in to see this link.]

69xStudio đọc và cười :DDDDDDDDD on Tue Sep 04, 2012 10:00 pm


Members

avatar


[You must be registered and logged in to see this link.]
CBR_Maxx đã viết:Thằng LuyệnTap này mới 16 tuổi, ăn nói mất dạy thôi rồi. Hôm bữa ko biết ai cho nó vào clan, cứ luôn miệng nói là em của PhuongBinh, nó làm như có ông PhuongBinh la to lắm ấy.Đi war thì ngu, bị Sil nó nói thì chửi lại thằng Sil.Spam trên kênh Clan, bất lực luôn.Nói chung nó là 1 cái thằng trẻ trâu mất dạy, lấy acc của nó cũng đc thôi wrw wrw
cho thằng phuongbinh out nốt vì cái tội k dạy được em Very Happy
a lấy acc nó cũng vứt đi chứ xài làm gì. cảnh cáo những thằng ngu lại thích đi lừa đảo thui
hôm nay a wen k up ảnh 2 tên clan CBR ngu chửi ng khác hack Very Happy
tên nó là sniper...... a k nhớ rõ

79xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Wed Sep 05, 2012 2:27 am


Đại Tướng

avatar

Đại Tướng
[You must be registered and logged in to see this link.]
CBR_Maxx đã viết:Thằng LuyệnTap này mới 16 tuổi, ăn nói mất dạy thôi rồi. Hôm bữa ko biết ai cho nó vào clan, cứ luôn miệng nói là em của PhuongBinh, nó làm như có ông PhuongBinh la to lắm ấy.Đi war thì ngu, bị Sil nó nói thì chửi lại thằng Sil.Spam trên kênh Clan, bất lực luôn.Nói chung nó là 1 cái thằng trẻ trâu mất dạy, lấy acc của nó cũng đc thôi wrw wrw
Rất là nguy hiểm bom
Bữa đó ko vì nó spam kênh clan thì cho nó thấy bà nó rồi chứ ở đó mà ẳng ẳng lsda
Mà nói chung thì topic nhãm nhãm + cách chat trẻ trâu chả thèm đọc, nhìn nhức cả mắt
Hạn chế lại ba cái vụ này giùm bom[You must be registered and logged in to see this image.]

89xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Wed Sep 05, 2012 9:48 am


Moderators

avatar


Topic doc mac cuoi nhi lsda[You must be registered and logged in to see this link.]

WE ARE A FAMILY
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chuẩn ?!!

99xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Wed Sep 05, 2012 10:27 am


Members

avatar


mà sao nó đưa mỗi pas SA mà đổi đc hết của nó

109xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Wed Sep 05, 2012 11:20 am

khó hiểu qá, mà dài nữa chứ @@MoNterZ.KiLLeR pro nhất đúng k?
[You must be registered and logged in to see this image.]

119xStudio Re: đọc và cười :DDDDDDDDD on Wed Sep 05, 2012 11:44 am


Members

avatar


[You must be registered and logged in to see this link.]
antaodexxx đã viết:mà sao nó đưa mỗi pas SA mà đổi đc hết của nó
lấy được hết. vấn đề có biết lấy k thui What a Face
nhưng cứ yên tâm là nếu k ai chơi mình thì mình cũng sẽ ko chơi nóTổ Tiên Phúc Đức Sinh Ra Rượu
Con Cháu Thảo Hiền mặc Sức Say

............../'' ) Chỉ
...........,/¯../ Tay
........../..../ Lên
......../..../ Trời
.../´¯/'...'/´¯¯`) Hận
./'/.../..../.. ../¨¯ Ðời
('(...´...´.. ¯~/'...') Vô
...hoàng anh.../ Ðối
..''........... _.•´
.................(


[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

[url=http://www.upanh.com/hinh0294_upanh/v/6rlf4v2yaik.htm][img][You must be registered and logged in to see this link.]
Sponsored contentXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Xem Thêm Tại : http://cntt-k3.forumvi.com/t6289p120-topic#ixzz2gYgczvV0Nguồn : Unknow
 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
© 2012 CBRGroup
FM PunBB - Design by Bụi